Cargando...
KF MALGRAT GESTIONS en Malgrat De Mar
626811363 - 937611628
info@kfmalgratgestions.com
. KF MALGRAT GESTIONS en Malgrat De Mar

Administració de finques

KF Malgrat Gestions desenvolupa totes aquelles actuacions necessàries i bàsiques per facilitar als propietaris el bon funcionament de l'administració i l'assessorament de la seva Comunitat de Propietaris dins del que disposa la Llei de Propietat Horitzontal i que es pot concretar en:

- Seguiment de la Comunitat vetllant pel bon funcionament de la Comunitat, instal·lacions i serveis.

- Atendre la conservació i el manteniment de la Comunitat disposant de les reparacions i mesures que resultin necessàries.

- Preparar i sotmetre a la Junta el pla de despeses previstos (pressupostos) proposant els mitjans necessaris per a la realització.

- Realitzar el balanç econòmic de la Comunitat i sotmetre'l a l'aprovació de la Junta.

- Convocar les Juntes que siguin necessàries, remetent a tots els propietaris la corresponent Convocatòria i posterior Acta de la Junta que es realitzi.

- Executar els acords adoptats a la Junta de Propietaris i efectuar els pagaments i cobraments pertinents.

- Actuar com a Secretari de la Junta i custodiar la documentació de la Comunitat.

- Assessorament Jurídic (reclamació d'impagaments)