Arquitectura / Enginyeria

Col.laborem amb tot tipus de tècnics competents per resoldre les vostres necessitats. Realitzem:

 • Cèdules d'habitabilitat
 • Certificats energètics
 • Inspecció tècnica d'edificis (ITE)
 • Estudis d'estalvi energètics.

Els principals àmbits d'actuació a comunitats de veïns i pàrquings comunitaris són:

 • Optimització de la potencia contractada (Tarifa 3.0 A)
 • Revisió de les condicions dels contractes amb les comercialitzadores.
 • Penalitzacions i energia reactiva.
 • Automatització i millora de les instal·lacions d'il·luminació comunitàries.
 • Canvi de tecnologia d'il·luminació en pàrquings comunitaris i gestió.
 • Posta a punt i control del rendiment d'instal·lacions comunitàries com plaques tèrmiques, calderes, ascensors, ventilació de pàrquings, etc.
 • Proposta de tecnologies més eficients, justificació de la inversió, vies de finançament, possibles ajuts, legalització i direcció d'obra.
 • Monitorització d'instal·lacions a distància.

(1) Qualsevol proposta de canvi de comercialitzadora que no tingui un cost associat, no és independent , per tant, no és la més òptima.